Agenda

Renovació Consell escolar

31 d'octubre de 2018  —  1r, 2n, 3r, 4t, , , P3, P4, P5

Benvolguts pares i mares,

Com ja haureu sentir parlar,  aquest any toca renovar la meitat dels membres dels Consells Escolars de tota Catalunya.

A la nostra escola, es renovaran tres pares i tres mestres dels  que hi ha actualment.

El Consell Escolar és l’òrgan de govern de l’escola;  comptarà, una vegada renovat, amb 6 representants de pares i mares, 6 representants del claustre de mestres, 1 representant de l’Ajuntament, 1 representat del personal d’administració i serveis, i l’equip directiu, essent el director el seu president.

Excepte el representant de l’Ajuntament i de l’AMPA, la resta seran escollits entre tots els electors dels sectors corresponents. Les votacions seran personals i secretes, no es podrà delegar el vot i, a l’hora de votar, s’haurà de demostrar la identitat amb el carnet o passaport corresponents.

¿Quines funcions té el Consell Escolar? 

Aprovar els pressupostos de l’escola.

Aprovar el calendari escolar, canvis d’horaris, dies de lliure elecció, etc.

Aprovar el Pla Anual de Centre.

Aprovar la Memòria Anual.

Aprovar qualsevol Projecte Pedagògic que l’escola vulgui engegar.

Resoldre qualsevol conflicte que es pugui produir a la comunitat escolar.

Aprovar totes les activitats que es fan a l’escola.

Aprovar les sortides proposades pels mestres.

Fer el seguiment del menjador i de les activats escolars.

D’altres.

¿Qui és pot presentar com  a candidat en el sector pares?:

Qualsevol pare o mare que tingui disponibilitat i que estigui inscrit al cens electoral de l’escola.

¿Quantes reunions es fan normalment a l’any?.

Un mínim de tres i a la pràctica totes les que siguin necessàries pel bon funcionament del Centre.

¿A quines hores es celebren les reunions?

Normalment a les 5 de la tarda o bé a l’hora que acordin els membres que l’integren.

¿Què haig de fer per presentar la meva candidatura?

Demanar un imprès, a partir d’ara, a la secretaria de l’escola, omplir-lo i presentar-lo abans del dia 16 de novembre, juntament amb una fotografia mida carnet.

¿Quin dia seran les votacions ?

El dia 27 de novembre

                         Horari:  matí:  9h a 10h / 12:30h a 13h

                                   tarda: 15h a 15:30h / 16:30h a 18h

¿On estarà ubicada la mesa electoral?

A l’entrada principal de l’escola, al costat de consergeria.

¿Qui pot votar?

El pare i la mare de cadascun dels alumnes del centre acreditant-se amb el DNI.

¿Com puc consultar la llista del cens electoral?

A Secretaria de l’escola a partir del dia 5 de novembre.

 

 

Rubí, 31 d’octubre de 2018


c/ Antoni Sedó, 91-101
08191 Rubí (Barcelona)
Com arribar-hi

Tel. 93 586 29 02
a8061154@xtec.cat
Tel. menjador: 661 751 332

Ampa
Tel. 635 25 43 14
canalzamora.ampa@gmail.com