Ampa Escola Ca n’Alzamora

 

Qui Som?

L’AMPA Escola Ca n’Alzamora és l’associació de mares i pares de l’escola. El nostre objectiu principal és millorar el

centre i  l’educació dels nostres fills i filles.

Participem, col·laborem i fem un seguiment amb la direcció i el claustre de professors del centre de les diverses activitats que s’hi organitzen, com ara excursions, sortides al teatre, colònies…

El nostre objectiu general és promoure la participació i col·laborar en les activitats educatives del centre.

Què Fem?

 • Vetllar per la qualitat de l’educació a l’escola.
 • Facilitar la relació entre les famílies, la direcció i el professorat de l’escola.
 • Proposar activitats, fer suggeriments o formular queixes en relació amb el funcionament de l’escola.
 • Col·laborar en la gestió de serveis d’interès de l’alumnat, com ara el menjador escolar, l’acollida matinal, i l’adquisició i distribució de llibres de text.
 • Representar les famílies al Consell Escolar del centre i les institucions educatives.
 • Orientar les famílies sobre els seus drets i deures.
 • Fer propostes per millorar l’escola en infraestructures i activitats diverses.

 Com Funcionem?

Actualment, la Junta Directiva de l’Associació està formada per nou persones, cadascuna de les quals amb els càrrecs següents:

 • Presidenta: Carolina Tudela
 • Secretaria: Laura Cerdà
 • Tresorera: Àngels Yebra
 • Vocal: Cati Maestro
 • Vocal: Zaloa Bernal
 • Vocal: Rosa Domínguez
 • Vocal: Sandra González
 • Vocal: Luz Hernández

Podeu consultar quines són les activitats que hi ha organitzades i què es fan en aquesta mateixa web. Més enllà, però, dels càrrecs i responsabilitats que puguin tenir, el més important és que l’escola tingui un grup de mares i pares actius, que participin activament en benefici de l’educació dels seus fills i filles, perquè l’AMPA i l’escola ho som tots i totes.

Com pots participar?

 • Puntualment, donant suport a alguna activitat per a la qual es necessitin mares i pares voluntaris.
 • De forma regular, assistint a les reunions i assemblees que es convoquen per tal d’informar les famílies, organitzar activitats, col·laborar en la gestió de serveis o debatre temes d’interès en l’educació dels nostres fills i filles.
 • Sent responsable d’alguna de les activitats de l’AMPA.

La dedicació i el temps els decideixes tu!!!

Estatuts

descarregar

Assemblea general

Ultima asamblea general celebrada el dia 14 de març de 2018

Descarregar acta 2018-03-14

 c/ Antoni Sedó, 91-101
08191 Rubí (Barcelona)
Com arribar-hi

Tel. 93 586 29 02
a8061154@xtec.cat
Tel. menjador: 661 751 332

Ampa
Tel. 635 25 43 14
canalzamora.ampa@gmail.com